copyrightauteursrecht


This page is to be translated soon!

In the meantime, please feel free to contact us for info: +31 (0)20-60 90 091 / via our website contact form


De links staan op alfabetische volgorde, maar eerst een filmpje: 

Buma / stemra

Nederlandse auteursrechten organisatie. Auteurs (componisten en schrijvers van lyrics) die zich bij Buma/Stemra hebben aangesloten, zijn verplicht hun muziekwerk aan te melden. Door aanmelding mag aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor gebruik van het werk door derden. Voor het buitenland Buma/Stemra heeft zogeheten wederkerigheidscontracten met zuster-organisaties in ruim honderd landen. Zij houden voor ons het gebruik van beschermd Nederlands werk bij, zoals Buma dat doet voor de buitenlandse muziekauteurs.

Creative Commons

Creative Commons licenties stellen makers in staat om hun auteursrechtelijk beschermd werk voor bepaalde vormen van hergebruik vrij te geven, zonder dat de bescherming die het auteursrecht hen biedt, wordt opgegeven. Hiervoor zijn een aantal standaardlicenties ontwikkeld die gratis en openbaar op het internet beschikbaar zijn. Sinds kort is er ook een “pilot flexibel rechtenbeheer van Creative Commons Nederland en Buma/Stemra“, waarin muziekauteurs meer keuzevrijheid geboden wordt in de wijze van verspreiding van hun werken via internet. Binnen deze pilot is het mogelijk om Buma/Stemra vergoedingen te laten innen voor commercieel gebruik van je werk, en tegelijkertijd delen van je repertoire ter promotie aanbieden onder Creative Commons Licenties voor niet-commercieel gebruik. Binnen deze licentie-pilot zijn er drie opties: Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om anderen toe te staan remixes van jouw werk te maken. Dit kan ook onder voorwaarde dat het werk weer onder diezelfde licentie ter beschikking wordt gesteld. Elke licentie vereist tenminste dat jouw naam wordt vermeld. Wanneer je de licentie bij het werk plaatst kan iedereen dat werk gebruiken voor niet-commerciele doeleinden. Hierdoor krijgt je werk meer bekendheid maar ontvang je tegelijkertijd ook een vergoeding wanneer je werk commercieel wordt gebruikt.

RIP! A remix manifesto
Geweldige documentaire (online) over de (on)zin van copyright…

In RiP: A remix manifesto, Web activist and filmmaker Brett Gaylor explores issues of copyright in the information age, mashing up the media landscape of the 20th century and shattering the wall between users and producers. The film’s central protagonist is Girl Talk, a mash-up musician topping the charts with his  sample-based songs. But is Girl Talk a paragon of people power or the Pied Piper of piracy? Creative Commons founder, Lawrence Lessig, Brazil’s Minister of Culture Gilberto Gil and pop culture critic Cory Doctorow are also along for the ride.