coaching


Questionmark_by Horia Varlan_via Creative Commons license

“Ik vind het zo moeilijk om mijzelf te verkopen..” zeggen veel musici, wanneer je vraagt of ze veel optreden. Tja, lastig, maar hoe komt dat? Sommige musici zijn misschien te bescheiden en willen niet van zichzelf zeggen dat ze mooie muziek maken. Maar: meestal zit er meer achter en ontbreekt het aan een gedegen aanpak.

Stel je jezelf om te beginnen eens ‘n aantal vragen: Wat is er precies zo leuk aan mijn muziek? Waarin onderscheid ik me van anderen? Wie houdt er wel van en wie niet? Wie zijn mijn doelgroepen? Op welke manier kan ik deze doelgroepen aanspreken en aan me binden? – Heb je daar wel eens over nagedacht?

Het is echt heel belangrijk om ‘je verhaal’ te kunnen vertellen aan publiek, programmeurs, pers / media, sponsoren, subsidie-verstekkers enzovoort! Dat verhaal moet je eerst voor jezelf helder hebben, om het te kunnen (laten) vertalen in tekst & beeld, waarmee je vervolgens de mensen benadert.

Musiqmama kan jou helpen om inzichtelijk te krijgen wat jouw identiteit is, waar jouw doelgroepen precies zijn en hoe je deze het beste kunt benaderen. Desgewenst kan er samen een plan / planning opgesteld worden, waarmee concrete resultaten nagestreefd en geboekt kunnen worden.

Naast het bewust zijn van hoe je je muziek “een smoel geeft”, is het van belang om doelen voor de LANGE termijn te stellen. En voor de korte termijn een heldere planning met prioriteiten. Het gaat er om om een goede werkstructuur te hebben, zéker wanneer je als musicus een ‘zelf manager’ bent. Veel dingen kun je – en moet je ook zelf doen. Tegelijk kun je sommige dingen beter uitbesteden… Omdat het jou teveel tijd kost of omdat iemand anders het beter kan. Waar kun jij wel wat hulp bij gebruiken? Wat kost het en wat levert het je op? Hoe dan ook is het essentieel om ervoor te zorgen dat je je werk op lange termijn volhoudt, dat je successen behaalt en dat je groeit, zowel in zakelijke- als in artistieke opzicht.

Al dit soort zaken kunnen aan de orde komen bij Coaching van Musiqmama… de inhoud van de gesprekken is natuurlijk afhankelijk van waar JIJ behoefte aan hebt! In elk geval geldt: je hoeft zelf het wiel niet opnieuw uit te vinden – Musiqmama helpt je graag op weg.

Neem contact op voor een oriëntatie-en adviesgesprek.