information centresinformatie centra


This page is to be translated soon!

In the meantime, please feel free to contact us for info: +31 (0)20-60 90 091 / via our website contact formDe links staan op alfabetische volgorde

Buma / Stemra: Info over en beheer van auteursrechten.

Bureau Promotie Podiumkunsten: vertegenwoordigt Nederlandse gezelschappen en makers in het buitenland onder het  label: Dutch Performing Arts. Vanaf najaar 2012 neemt Promotie Podiumkunsten een aantal taken en medewerkers over van Muziek Centrum Nederland en Theater Instituut Nederland die noodgedwongen vanwege de cultuurbezuinigingen hier beiden eind 2012 mee stoppen. Met deze samenwerking hoopt het bureau een eerste stap te zetten naar de continuering van internationale promotie van de Nederlandse podiumkunsten. De eerste projecten zijn inmiddels opgestart met goedkeuring van het Fonds Podiumkunsten.

Digimuziek: Informatieve website over digitale muziek (duhs;). Een beetje ‘anoniem’ qua stijl, maar echt informatief, dus toch wel een bezoekje waard!

Cultuur en Ondernemen: Doelstelling van de stichting Cultuur-Ondernemen is kunstenaars, creatieven en culturele organisaties te professionaliseren en economisch zelfstandig te maken. Zo stimuleren zij het ondernemerschap en krijgen zij een financieel onafhankelijker positie. Voor kunstenaars en creatieven gebeurt dit onder andere door middel van persoonlijk advies, individuele begeleiding, loopbaangesprekken, re-integratietrajecten, workshops, opleidingen, trainingen en financiële ondersteuning (bijvoorbeeld leningen en fondsen).

MCN / Muziek Centrum Nederland: Vanaf 1 januari 2013 is de subsidie voor MCN afgeschaft en zodoende bestaat het instituut niet meer. Echter, het Bureau Promotie Podiumkunsten neemt belangrijk deel van de taken van het MCN over. Muziek Centrum Nederland (MCN) was een kennis- en promotiecentrum dat zich inzet voor alle muziekgenres: van pop, dance, jazz, klassiek en hedendaags tot wereldmuziek. MCN richt zich op iedereen die werkzaam is in de professionele muziek. De missie van MCN: het versterken van de positie van de Nederlandse muziek(cultuur) in binnen- en buitenland. Dat doen ze ze aan de hand van vier kerntaken: 1) Promotie, 2) Educatie, informatie en reflectie, 3) Documentatie en archivering en 4) Afstemming en coördinatie. Concreet vertaalt zich dat in bijvoorbeeld: het organiseren van evenementen, informatie- en netwerkdagen, het verzorgen van workshops en trainingen, het uitgeven van cd’s, actief deel te nemen aan internationale muziekbeurzen en het verzamelen van kerngegevens.