Jazzmusici verdienen het minst

Uit de enquete “Money for Music Survey”, vorig jaar gehouden, in opdracht van The Future of Music Coalition, blijkt dat jazzmusici in Amerika gemiddeld genomen het minst verdienen van alle musici. Bijna negenhonderd jazzmusici vulden een vragenformulier in. Het gemiddelde inkomen ligt rond de 23.300 dollar ruto, zo bleek. Uit het onderzoek bleek verder dat er tegenwoordig meer jazzmusici zijn met een diploma op zak van een muziekopleiding. Maar ook dat er nog minder jazz op de radio is dan toen. De onderzoekers maken wel een nadrukkelijk voorbehoud bij hun onderzoek: “Niemand weet hoe de jazzgemeenschap er precies uitziet wat demografische aspecten betreft en ervaring. Ook is niet bekend hoeveel jazzmusici er precies zijn.” Hoewel de steekproef betrekkelijk groot is geweest, kan daarom toch niets met zekerheid over de representativiteit gezegd worden, zo merken ze op. In het vervolg van het onderzoek worden de uitkomsten nader onderzocht. Dan wordt bijvoorbeeld bekeken waarom de ene jazzmusicus meer is gaan verdienen dan de ander, waarom er steeds minder jazz op de radio is en hoe het jazzorganisaties vergaat.

Bron: http://www.jazzflits.nl/jazzflits10.12.pdf en http://futureofmusic.org/research